×

Hrvatska sve prepoznatljivija kao destinacija raznolike ponude

Sve veću važnost pri odabiru Hrvatske kao destinacije imaju gastronomija i motivi povezani s aktivnim odmorom, a kao motiv dolaska javljaju se iskustva i doživljaji (31%), gastronomija (29%), upoznavanje prirodnih ljepota (26%), zabava (24%) bavljenje sportom i rekreacijom (20%) te niz drugih motiva kao što su wellness (8%) i zdravstveni razlozi (7%).
TOMAS Ljeto 2017.
TOMAS Ljeto 2017.

Istraživanje „Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj - TOMAS Ljeto 2017.“ proveo je Institut za turizam od srpnja do listopada 2017. godine u sedam primorskih županija. Time je obuhvaćeno 67 većih mjesta duž obale i na otocima, na uzorku od 5.950 ispitanika sa 18 emitivnih tržišta. Kroz ovo istraživanje prikupili su se i analizirali podaci o sociodemografskoj strukturi gostiju, obilježjima putovanja i boravka u destinaciji, potrošnji te zadovoljstvu gostiju našom turističkom ponudom.

„Kroz ovo istraživanje dobili smo uvid u mišljenja gostiju o našim turističkim proizvodima, motivaciji njihovog dolaska te njihovoj potrošnji, a što nam je izuzetno važno za pripremu budućih programa i aktivnosti. Iznimno mi je drago što su ovi rezultati potvrdili kako su naše dosadašnje aktivnosti pridonijele pozitivnim iskoracima u razvoju hrvatskog turizma, da se potrošnja gostiju povećava i da Hrvatska nije samo prepoznata kao destinacija sunca i mora već veliki značaj imaju i gastronomija, aktivni odmor i ostali selektivni oblici turizma“, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli.

„Dobiveni rezultati istraživanja koristit će se u daljnjem osmišljavanju i provođenju ključnih aktivnosti vezanih uz jačanje nacionalnog turističkog brenda zemlje, a dobili smo i kvalitetne informacije koje će nama u Hrvatskoj turističkoj zajednici, ali i kolegama iz sustava turističkih zajednica biti iznimno korisne prilikom definiranja i plasiranja promotivnih, marketinških i PR aktivnosti. Uvid u motivaciju, stavove, potražnju, ali i eventualne kritike naših gostiju omogućuju nam da još preciznije i konkretnije kreiramo i usmjeravamo svoje promotivne aktivnosti na točno ciljane goste sukladno njihovim preferencijama", poručio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.
TOMAS Ljeto 2017.
Kada je u pitanju struktura gostiju, rezultati istraživanja pokazuju kako je prosječna starost turista koji posjećuju Hrvatsku 41,5 godina, od čega je 54 posto turista u dobi od 30 do 49 godina, 19 posto je mlađih od 30, a 27 posto starijih od 50 godina. U odnosu na 2014. godinu značajnije se povećava udio turista s mjesečnim primanjima kućanstva većim od 3.000 eura (s 26 posto u 2014. na 40 posto u 2017.). Najveći broj gostiju dolazi u pratnji partnera (48 posto), a slijedi dolazak u krugu obitelji (38 posto) pa s prijateljima (10 posto), a ovo je ujedno prvi put otkako se provodi istraživanje da je dolazak s partnerom postao najčešći oblik dolaska kada je u pitanju pratnja. Znatno je povećan udio 'novih' gostiju, tj. onih koji posjećuju Hrvatsku po prvi puta (s 18 posto u 2014. na 33 posto u 2017.) Kao prijevozno sredstvo za dolazak u Hrvatsku, najzastupljeniji je dolazak automobilom (78 posto), ali raste korištenje zrakoplova (s 11 posto u 2014. na 15 posto u 2017.), te pada udio dolazaka autobusom (sa 7 posto na 4 posto).
Sve veća važnost enogastronomije i aktivnog odmora Iako pasivni odmor na moru motivira na dolazak u Hrvatsku više od polovice svih gostiju (55 posto), njegova važnost značajno je smanjena u odnosu na 2014. godinu (sa 75 posto na 55 posto). S druge strane, sve veću važnost pri odabiru Hrvatske kao destinacije imaju gastronomija i motivi povezani s aktivnim odmorom. Kao motiv dolaska javljaju se iskustva i doživljaji (31 posto), gastronomija (29 posto), upoznavanje prirodnih ljepota (26 posto), zabava (24 posto) bavljenje sportom i rekreacijom (20 posto) te niz drugih motiva kao što je wellness (8 posto) i zdravstveni razlozi (7 posto).

Glavni izvor informacija je Internet na kojeg se oslanja 44 posto gostiju u odnosu na 30 posto u 2014. godini. Nakon Interneta slijede mediji putem kojih informacije prikuplja 25 posto turista, preporuke rodbine i prijatelja (24 posto) te prijašnji boravak (18 posto). Svaki drugi gost rezervira smještaj izravno sa smještajnim objektom, a 38 posto koristi usluge turističke agencije pri rezervaciji smještaja. Prema ocjenama ispitanika, najbolje ocijenjeni elementi ponude Hrvatske su ljepota prirode i krajolika, ljubaznost osoblja u smještajnom objektu, osobna sigurnost, pogodnost za provođenje obiteljskog odmora i ugođaj. Ujedno su ti aspekti ponude uz kvalitetu smještajne i ugostiteljske ponude, elementi kojima su ispitanici dali bolje ocjene Hrvatskoj nego konkurentskim destinacijama kao što su Portugal, Španjolska, Italija, Turska, Francuska, Grčka, Slovenija i Crna Gora.