×

Brač - Klima

Dalmacija/Split

Otok Brač spada u skupinu srednjodalmatinskih otoka, a najveći je medu dalmatinskim otocima. U njegovoj neposrednoj blizini na kopnu je najveći grad na istočnoj jadranskoj obali, Split.

Brač pripada mediteranskom podneblju sa svim svojim odlikama i karakterizira ga čak 134 dana potpuno vedrog neba godišnje. Klimatski su karakteristične blage i kišovite zime, suha i vruća ljeta, ali i izrazite razlike predjela uz more i onih iznad 500 metara visine. To je najsunčanije jadransko područje s preko 2700 sunčanih sati u godini. Prosječne temperature mora za ljetnih mjeseci kreću se oko 22°C pa u moru možete potražiti osvježenje za vrelih ljetnih dana.

Osvježenje donosi od podneva do večeri i blagi vjetar maestral, a u večernjim satima burin - ugodni vjetar sa bračkih brda. Temperaturne razlike među godišnjim dobima umanjene su utjecajem mora, čija temperatura je stabilnija, pa kupače na bračkim plažama možete vidjeti tijekom cijele godine. Sjeverni dijelovi zimi su izloženi hladnim udarima bure sa kopna, osobito s Vrulje podno planine Biokovo.

bracinfo.com