×

Gospić - Kultura

Gorski Kotar-Lika

Na zapadnom rubu jednog od najvećih kraških polja u Hrvatskoj, Ličkog polja, podno najveće i najljepše hrvatske planine Velebita, na raskrižju putova od sjevera prema jugu i na obalama triju rijeka, Like, Novčice i Bogdanice smješten je grad Gospić, gospodarsko, administrativno, vjersko i kulturno središte Ličko senjske županije.

Muzej Like Gospić osnovan je davne 1958. godine, a od 1965. nalazi se u današnjoj zgradi (spomeniku kulture - B kategorije, građenom koncem 18. stoljeća - 1789.g.) kao ured i stan general pukovnika Ličke pukovnije u vrijeme Vojne krajine. Obuhvaća zbirke u odjelima: Arheološki odjel s pripadajućim Lapidarijem, Numizmatički odjel, Kulturno povijesni odjel s pripadajućom Zbirkom oružja, Etnografski odjel, Galerijski odjel, Prirodoslovni odjel s poentom Velebita (u pripremi).

Kuća dr. Ante Starčevića, ‘’Oca domovine’’, pravnika i narodnog zastupnika, nalazi se u Žitniku kod Gospića. Živio je od 1823. do 1896 godine. Jedan od najvažnijih hrvatskih političara. S Eugenom Kvaternikom postavlja temelje stranci prava. Potičući emancipaciju Hrvatske samosvijesti, Starčević veliča hrvatsku povijest i kulturu, smatrajući Hrvate jednim od odabranih naroda s važnom povijesnom misijom, koja je u proteklom razdoblju završena obranom Europe od Turaka.

Dana 25. svibnja 2000.godine papa Ivan Pavao II. izdao je svečano pismo (bulu) kojim dijeli dosadašnju Riječko-senjsku nadbiskupiju na dvije crkvene jedinice: Riječku nadbiskupiju i Gospićko-senjsku biskupiju. Područje novoosnovane Gospićko-senjske biskupije spada u najslabije naseljene dijelove Hrvatske. Više od polovice tog područja bilo je od 1991. do 1995.godine pod okupacijom. S tog okupiranog dijela gotovo svi katolici bili su protjerani, a crkve i ostali crkveni objekti bili su sustavno uništavani. Povratak prognanih katolika na njihova ognjišta nakon 1995.godine nije tekao tako brzo jer je trebalo najprije osigurati krov nad glavom.

Pučko otvoreno učilište dr. Ante Starčević je ustanova čiji je osnivač Grad i čija je osnovna djelatnost njegovanje, razvijanje i unaprijeđivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba grada Gospića. Pri Pučkom otvorenom učilištu djeluju: folklorni ansambl, puhački orkestar, mažoretkinje, plesno ritmička sekcija, osnovna glazbena škola i tamburaški orkestar. U sklopu učilišta radi i gradsko kino Korzo.

tz-gospic.hr