×

Vukovar - Zemljopisni položaj

Slavonija

Rijeke su uvijek značile život. Uz njih su nastale najveće civilizacije, a Vukovar – taj čudesan grad kojeg s pravom možemo nazvati Trijumfalna vrata Hrvatske, nastao je na obalama dviju rijeka-Dunava i Vuke.

Vukovar se smjestio u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske i sjedište je Vukovarsko-srijemske županije.
Nalazi se na razmeđi povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Leži na ušću rijeke Vuke u Dunav. Istočni , stariji dio grada, na desnoj je obali Vuke, na obroncima Vukovarskog ravnjaka i visokoj dunavskoj obali. Zapadni dio grada , Novi Vukovar s Borovo Naseljem, u nizini je lijeve obale rječice. Vukovar ima granični položaj na Dunavu prema Vojvodini u Srbiji.

Grad leži na važnim prometnim pravcima. Od pamtivijeka je dolinom Dunava na vukovarskom području tekao promet od sjeverozapada prema jugoistoku. Od davnina se plovi Dunavom i Vukovar je na tom putu važna postaja. Uvođenjem parobroda od sredine 19. stoljeća, a danas dolaskom turističkih brodova, Vukovar je povezan s Budimom i Bečom uzvodno i sve do Rumunjske nizvodno.Vukovarska luka važna je uvozno-izvozna postaja.

Dunav je uvijek bio i ostao veza s Europom i svijetom.

turizamvukovar.hr