×

Vukovar - Znamenitosti

Slavonija

Rijeke su uvijek značile život. Uz njih su nastale najveće civilizacije, a Vukovar – taj čudesan grad kojeg s pravom možemo nazvati Trijumfalna vrata Hrvatske, nastao je na obalama dviju rijeka-Dunava i Vuke.

• Gradski muzej Vukovar osnovan je 1948. godine donacijom rimskog novca, namještaja, oružja i umjetničkih slika koje je svom gradu poklonio dr. Antun Bauer. Muzej je s radom započeo u Zgradi diližansne pošte u staroj baroknoj jezgri, a 1966. preseljen je u Dvorac Eltz. Do 1991. Muzej je sadržavao fond od oko 50 tisuća eksponata što su činili četiri zasebna odjela: Zavičajni muzej, Zbirka Bauer, Spomen muzej nobelovca Lavoslava Ružičke, Spomen muzej II. kongresa KPJ. Radi dovršetka obnove Dvorca Eltz, Gradski muzej trenutno se nalazi u prostorijama rodne kuće nobelovca Lavoslava Ružičke.

• Dvorac Eltz - gradnju dvorca počeo je 1749. godine vlasnik vukovarskog feuda grof Anzelmo Kazimir Eltz. U početku je bio izgrađen samo središnji dio, a kasnije je Dvorac više puta dograđivan. Već 1781. izvršeno je prvo veće proširenje, a konačan izgled dobio je početkom 20.st. po nacrtima bečkog arhitekta Siedeka. Velikih je dimenzija, raskošne koncepcije, obiluje bogatstvom stilskih detalja, ali zadržava skladne odnose. Ubraja se među najreprezentativnije objekte baroknog razdoblja na hrvatskom tlu. Od 1968. godine u Dvorcu Eltz smješten je Gradski muzej Vukovar. Zgrada je 1991. pretrpjela strašna oštećenja. Interijer je danas djelomično obnovljen, a obnova dvorca u cjelini očekuje se u sklopu projekta Savjeta Europe i Ministarstva kulture RH. Radi obnove Dvorca Eltz, obilazak unutrašnjosti Dvorca trenutno nije moguć.

• Rodna kuća nobelovca Lavoslava Ružičke - prvi hrvatski nobelovac Lavoslav Ružička rodio se u obrtničkoj obitelji u Vukovaru 13. rujna 1887. godine. Od svoje četvrte godine živio je u Osijeku gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Potom se upisao na Tehničku visoku školu u Karlsruhe-u Za nepune četiri godine,1910., završava studij kemije i doktorsku disertaciju iz organske kemije. Posebno se bavio prirodnim spojevima, osobito fiziološki aktivnim i mirisnim tvarima. Godine 1939. dobiva Nobelovu nagradu za kemiju. Godine 1940. Ružička je izabran za počasnog člana JAZU i počasnog doktora Hrvatskog sveučilišta. Iste godine proglašen je i počasnim građaninom Vukovara. Ružička je sa suradnicima do 1960. godine objavio 580 znanstvenih radova. Umro je u Zürichu u 90. godini života, 26. rujna 1976.

turizamvukovar.hr