×

Mirjana Resner: Lokacija, sigurnost, mediteranski stil života i klima glavne su prednosti Hrvatske kao destinacije poslovnog turizma

Voditeljica Kongresnog odjela HTZ-a, Mirjana Resner, za PoslovniTurizam govori o aktivnostima ovog odjela u protekloj i planovima za sljedeću godinu
Mirjana Resner
Mirjana Resner

Mirjana Resner imenovana je ove godine voditeljicom Kongresnog odjela Hrvatske turističke zajednice (HTZ). Tijekom 20 godina karijere u HTZ-u, radila je prvo u odjelu marketinga, a posljednjih 13 godina kao voditeljica Odjela sajmova i poslovnih prezentacija da bi ove godine, nakon najnovije reorganizacije ovog velikog sustava, preuzela Kongresni odjel. Tim povodom i po usvajanju Godišnjeg programa rada HTZ-a za 2021. godinu, razgovarali smo s njom o daljnjim planovima za pozicioniranje Hrvatske kao značajne međunarodne destinacije poslovnog turizma.

Hrvatska turistička zajednica ove godine je doživjela još jednu reorganizaciju odjela i ljudskih resursa. Na koji je način sada organiziran rad u odnosu na ranije godine? Ima li kongresni odjel neku vrstu autonomije ili je potpuno podređen Sektoru za sustav TZ-a i razvoj proizvoda, unutar kojeg djeluje?Hrvatska turistička zajednica sve aktivnosti provodi sukladno Godišnjem programu rada kojeg usvaja Turističko vijeće, odnosno Skupština HTZ-a, a u sklopu kojeg su jasno definirane aktivnosti i ciljevi, kao i poslovne jedinice koje ih provode. Dakle, od činjenice unutar kojeg sektora djeluje sadašnji Kongresni odjel važnije je to što Hrvatska turistička zajednica kontinuirano promovira poslovni turizam kao turistički proizvod, odnosno radi na pozicioniranju naše zemlje kao atraktivne destinacije poslovnog turizma. Kongresni odjel HTZ-a nastavlja s provedbom aktivnosti koje obuhvaćaju nastupe na specijaliziranim kongresnim sajmovima i skupovima, praćenje razine kvalitete kongresnih kapaciteta, koordinaciju promidžbenih aktivnosti i nastupa prema poslovnim partnerima, podršku hrvatskim kongresnim destinacijama, praćenje kretanja na turističkim tržištima, ali i suradnje s međunarodnim organizacijama.

U HTZ-u radite već više od 20 godina. Možete li nam ukratko predstaviti svoj put do voditeljice kongresnog odjela?U HTZ-u sam tijekom 20 godina rada najduže bila na čelu Odjela sajmova i poslovnih prezentacija, koji je, osim organizacije nastupa na sajmovima, bio zadužen i za organizaciju poslovnih radionica u inozemstvu tzv. Sell Croatia, kao i različitih vrsta prezentacija na stranim tržištima među kojima su bile i specijalizirane prezentacije za poslovni turizam. U tom sam se razdoblju imala prilike aktivno uključiti i sudjelovati na kongresnim i incentive poslovnim sajmovima, organizirati MICE radionice na stranim tržištima samo za hrvatske MICE ponuđače te komunicirati s globalnim kupcima i ponuđačima na unaprijed dogovorenim sastancima na radionicama u inozemstvu. To su bile prilike za upoznavanje dionika MICE sektora, ali i prilika koja mi je ukazala koliko je specifičan, značajan i perspektivan poslovni turizam.

Kongresni odjel će raditi na promociji Hrvatske kao sigurne i kvalitetne destinacije bogate i raznolike ponude

Iza nas je jedna vrlo teška i izazovna godina ne samo za kongresnu industriju, već za cjelokupan turizam. Kada predviđate oporavak kongresno-incentive sektora? Na koji način će kongresni odjel i HTZ biti podrška hrvatskoj kongresnoj industriji i njezinim članovima?Globalna pandemija koronavirusa snažno je utjecala na čitav niz sektora i djelatnosti, a turizam je jedan od najpogođenijih. Kada govorimo o poslovnom turizmu, ali i turizmu generalno, oporavak će ponajprije ovisiti o daljnjem razvoju situacije i globalnoj epidemiološkoj slici. Na proces oporavka utjecaj će imati i brzina oporavka primjerice aviokompanija ili gospodarskog tržišta s kojeg se generiraju poslovna putovanja, ali i brza prilagodba dionika MICE sektora novonastalim okolnostima. Hrvatska turistička zajednica i Kongresni odjel u ovim će okolnostima i dalje raditi na promociji naše zemlje kao sigurne i kvalitetne destinacije bogate i raznolike ponude, čiji je važan dio i poslovni turizam. Kao institucija ćemo se zalagati da naša zemlja u idućoj godini zauzme poziciju atraktivne destinacije za poslovna događanja, kao što smo se nedavno uspjeli izboriti za povjerenje kolega iz Europske putničke komisije koji su na 100. sjednici Opće skupštine potvrdili kako će godišnji MIG i MKG sastanak biti održan u mjesecu travnju 2021. u Hrvatskoj.

Najbrži oporavak očekuje se u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku

Na kojim tržištima i s kojima komunikacijskim porukama će kongresni odjel promovirati hrvatsku kongresnu ponudu iduće godine te u post Covid periodu? Koje bi bile naše prednosti u odnosu na regionalnu i europsku konkurenciju?U fokusu naših promotivnih aktivnosti su bliža tržišta kojima su hrvatske destinacije lako dostupne i cestovnim pravcima, poput primjerice Njemačke, Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije, Slovačke, Mađarske i dr. Zagreb i Opatija kao najznačajnije MICE destinacije u sjevernom dijelu Hrvatske, možda će upravo biti odabir zbog svoje lake dostupnosti automobilom, ali i izuzetno razvijene infrastrukture za poslovne skupove. Kada govorimo o poslovnom turizmu, jedan od ključnih motiva odabira destinacije je laka dostupnost i dobra zračna povezanost. Najbrži oporavak očekujemo u najznačajnijim MICE destinacijama kao što su Zagreb, Split i Dubrovnik, koje ujedno imaju i najprometnije zračne luke. Osim naše geografske lokacije u srcu Europe i najbliže zemlje s toplim morem za zemlje Srednje Europe, isticat ćemo i faktor sigurnosti u našoj zemlji i to ne samo u smislu pridržavanja epidemioloških mjera i kvalitetnog zdravstvenog sustava, već kao i destinaciju mediteranskog stila života u kojoj se njeni stanovnici i gosti osjećaju sigurno. Zbog mediteranske klime u obalnom dijelu Hrvatske i blage klime u pred i posezoni, razne aktivnosti moguće je organizirati i na otvorenom te u prirodi, što je u novim okolnostima također vrlo bitno. S dugom tradicijom turizma, dužom od 150 godina u nekim destinacijama, bogatim iskustvom profesionalaca u poslovnom turizmu te širokom ponudom različitih vrsta dvorana i hotela, možemo konkurirati ostalim destinacijama. U ovim okolnostima mislim da će za manja poslovna putovanja atraktivni biti i posebni butik, dizajn ili hoteli kulturne baštine. Navedene prednosti ćemo komunicirati putem promotivnih aktivnosti Kongresnog odjela usmjerenih prvenstveno tijekom 2021. godine na tržište Europe.

Na HUPKT-ovom Forumu najavili ste određene aktivnosti u 2021. te manji budžet nego tekuće godine. Koliko je ukupan budžet HTZ-a planiran za iduću godinu, a koliki za potrebe kongresnog odjela? Na koje aktivnosti će biti stavljen naglasak u 2021.?Najave partnera s početka ove godine bile su iznimno dobre, potražnja za Hrvatskom bila je itekako izražena te se predviđala još jedna uspješna i rekordna godina za hrvatski turizam. No, ubrzo nakon toga svijet je obilježila globalna pandemija koronavirusa koja je snažno utjecala na turističke tijekove pa tako i na budžete HTZ-a u ovoj, ali idućoj godini. Kada govorimo o aktivnostima Kongresnog odjela, budžete ćemo namjenski usmjeriti na susrete ponude i potražnje koje ćemo realizirati na sajmovima, radionicama i prezentacijama. Planiramo nastupiti sa suizlagačima na MICE sajmu IBTM u Barceloni, no štand će biti manji u odnosu na dosadašnje godine. Bez štanda i suizlagača, sudjelovat ćemo i na regionalnom sajmu CONVENTA u Ljubljani. Od radionica na kojima se također realiziraju unaprijed dogovoreni sastanci kupaca i ponuđača sudjelovat ćemo na MEETEX-u u online formi, dva M&I Foruma i MCE radionici u Budimpešti. Posljednje tri radionice planirane su od lipnja 2021. na dalje, tako da su planirane održati se uživo. Preostala sredstva namijenjena su inspekcijskim putovanjima, suradnjama sa strukovnim udruženjima iz kongresne industrije, ažuriranju web stranice te poslovnim suradnjama u realizaciji skupova u Hrvatskoj.

Meetingscroatia.hr - novi portal HTZ-a za hrvatsku kongresno-incentive ponudu

Jedan od najavljenih većih projekata je redizajn web stranice Croatia.hr te unutar nje i kongresnih stranica. Koji će novi sadržaji biti dostupni korisnicima? U prvoj polovici 2021. godine planirana je objava nove HTZ stranice www.Croatia.hr koju razvijamo u sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam. Riječ je o važnom i sveobuhvatnom projektu koji će cjelokupni hrvatski turistički sustav podići na višu razinu učinkovitosti. Naš glavni cilj bit će povezivanje cijelog sustava turističkih zajednica na turističko-informacijskom portalu Croatia.hr koji će biti raspoloživ u deset jezičnih varijanti te koji će korisnicima nuditi brojne usluge na jednom mjestu. Također, kroz ovaj projekt dodatno ćemo unaprijediti naš jedinstveni i nagrađivani sustav prijave i odjave gostiju eVisitor, dok će se promocija turističkih proizvoda putem web stranica, a među kojima je i poslovni turizam, dodatno unaprijediti. Naime, stranice kongresne i incentive ponude će biti preglednije, strukturirane sadržajima u kraćoj formi i odgovarajućim fotografijama. Želja nam je osim informacija bitnih za segment poslovnih putovanja, navesti zanimljive i specifične primjere aktivnosti u destinacijama. Buduća tražilica kapaciteta dvorana sadržavat će duplo više subjekata u odnosu na postojeću, budući već duže vrijeme prikupljamo podatke hotelskih kapaciteta i dvorana koje nude prostore za poslovna događanja. Osim toga, u planu je objavljivanje novosti iz kongresne industrije te zanimljivih podataka za hrvatske partnere, kao što su podaci o mogućnostima suizlaganja, MICE radionicama i sl.

U idućoj godini odustali ste, radi smanjenja sredstava, od nekih tradicionalnih prodajno marketinških aktivnosti, kao što je nastup na međunarodnim burzama IMEX i IMEX America. Kako je došlo do te odluke, odnosno preusmjeravanja sredstava prema manjim radionicama, kao što je M&I Forum?Obzirom na ograničene budžete pojedine su se i prvotno planirane aktivnosti morale reducirati, a nakon dubinske analize procijenjeno je kako je u ovim okolnostima produktivnije promociju usmjeriti na sajam IBTM, koji se održava u drugoj polovini godine kada je i vjerojatnost oporavka od globalne pandemije veća. Osim toga, nastupit ćemo i na tri MICE radionice koje se planiraju održati uživo u 2021. godini.

Kvalitetu sajma uživo je teško postići virtualnim putem

Neki od sajmova i radionica na kojima ćete sudjelovati, u skladu s okolnostima pandemije, bit će organizirani kao virtualna događanja. Mislite li da ona mogu biti jednako kvalitetna i učinkovita kao događanja uživo?Online M&I Wyred World na kojoj smo sudjelovali u studenom vrlo je profesionalno organizirana, no jednostavno trenutak održavanja bio je nezgodan pa na održanim sastancima nije bilo konkretnih upita već su se svi kupci samo raspitivali o novim mogućim destinacijama za neke buduće eventualne upite njihovih klijenata. Sajam je bitno kompleksnije događanje pa sukladno tome mislim da je puno teže postići istu učinkovitost i kvalitetu online sajma i sajma uživo.

Jedan od zajedničkih projekata s udrugom HUPKT je projekt Ambasadori hrvatskog kongresnog turizma. U kojoj je fazi taj projekt i što se dalje planira, posebno po pitanju aktivnog pristupa ICCA-inoj bazi asocijacija? Planirate li aktivno pokrenuti sudjelovanje na nekim od kandidatura („bidova“) za međunarodne skupove asocijacija?Iako je cjelokupna situacija utjecala i na realizaciju ovog projekta, želja HUPKT-a i HTZ-a je nastavak provedbe projekta „Ambasadori hrvatskog kongresnog turizma“. Očekujem da će se program ponovno aktivirati te da ćemo uz pomoć ICCA-ine baze pronaći nove ambasadore koji su zainteresirani angažirati se i uz našu pomoć kandidirati na natječaje za kongrese asocijacija čiji su članovi.