×

Rast broja prevezenih putnika i popunjenosti letova utjecali na rast dobiti Croatia Airlinesa

Croatia Airlines je u drugom kvartalu 2019. godine zabilježio dobit iz poslovanja u iznosu od 10,5 milijuna kuna te neto dobit od 9,1 milijuna kuna, zahvaljujući rastu broja prevezenih putnika i putničkog faktora popunjenosti
Croatia Airlines Airbus
Croatia Airlines Airbus
Foto: A. Grubelić

Croatia Airlines, hrvatski nacionalni prijevoznik, u drugom kvartalu 2019. godine zabilježio je dobit iz poslovanja u iznosu od 10,5 milijuna kuna te neto dobit od 9,1 milijuna kuna, što je porast u odnosu na isto razdoblje 2018.g. u kojem je dobit iz poslovanja iznosila 4,7 milijuna kuna, a neto dobit 4,9 milijuna kuna.

Poslovni prihodi u drugom tromjesečju ove godine istodobno su porasli za 6 posto, dok je porast poslovnih rashoda iznosio 4 posto. Navedeno povećanje dobiti i poslovnih prihoda rezultat je boljih prometnih učinaka u drugom tromjesečju ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani, konkretno porasta broja prevezenih putnika od 3,4 posto te rasta putničkog faktora popunjenosti (PLF) od 1,2 postotnih bodova. Međutim, ostvarena dobit drugog tromjesečja 2019. godine nije dovoljna za pokrivanje očekivanih gubitaka zimskog razdoblja, koji su uzrokovani sezonalnošću hrvatskoga zrakoplovnog tržišta.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine ostvaren je operativni gubitak od 79,8 milijuna kn, kao posljedica zimske sezone i niske potražnje. Naime, u prvom tromjesečju (zimska sezona) kompanija očekivano ostvaruje gubitak u uvjetima niske potražnje i uz minimalnu prisutnost konkurencije, dok u drugom i trećem tromjesečju (tijekom ljetne sezone) kada su na tržištu prisutni svi veliki europski tradicionalni i niskotarifni prijevoznici, ostvaruje dobit kojom se pokrivaju gubici zimskog razdoblja. S neto rezultatom financiranja krajnji gubitak prvog polugodišta iznosi 89,4 milijuna kuna.

Operativni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja bili su veći za 3 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Prihodi od putničkog prometa veći su za 1 posto i prate rast broja prevezenih putnika od, također, 1 posto.

Operativni troškovi veći su 3 posto u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2018. godine. Najveći porast zabilježili su troškovi amortizacije zbog primjene međunarodnoga računovodstvenog standarda MSFI 16, što je negativno utjecalo na ostvarenje poslovnog rezultata i to ponajprije preko porasta troškova amortizacije, koja je, zajedno s amortizacijom baziranom na obveznim velikim radovima na floti/motorima, porasla za 54,3 milijuna kuna. Primjena MSFI 16 donijela je i promjene u strukturi troškova, što je posljedično utjecalo na povećanje pokazatelja uspješnosti EBITDA za gotovo 52 milijuna kuna u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2018. godine. Neto efekt na rezultat, koji je nastao promjenom načina priznavanja troškova operativnog najma, u prvom je polugodištu ove godine iznosio 7,5 milijuna kuna, a za toliko su se povećali i ukupni troškovi u odnosu na dosadašnji knjigovodstveni tretman.

Treba naglasiti kako je i tržišno uvjetovani rastući trend jediničnih cijena emisija CO2 dodatno opteretio poslovni rezultat s 4,9 milijuna kuna dodatnih troškova u 2019. godini. Također, veći su i troškovi usluga putnicima zbog povećanja troškova kabinskog osoblja primjenom beneficiranog radnog staža od početka ove godine, sukladno zakonskoj regulativi, te porasta troškova podvorbe putnika. Troškovi prodaje i promocije veći su zbog porasta troškova rezervacijskih sustava i provizija te većih troškova promocije i predstavništava, dok su ostali rashodi porasli zbog većih troškova prethodnih godina. Ostale kategorije troškova ostvarene su na nižoj razini u odnosu na lani.

Ukupna ulaganja u prvom polugodištu 2019. godine iznosila su 48,9 milijuna kuna, a pritom su najznačajnija bila ulaganja u flotu.

U razdoblju siječanj – lipanj 2019. ukupno je prevezeno 960.620 putnika (od čega je 615.000 tj. 64 posto prevezeno u drugom tromjesečju), što je 1 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Za 0,2 postotna boda povećan je putnički faktor popunjenosti (PLF), koji je iznosio od 71,1 posto. Broj putnika u domaćem redovitom prometu bio je 3 posto manji, a u međunarodnom redovitom prometu 3 posto veći u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Pružajući snažnu podršku razvoju hrvatskoga turizma i gospodarstva već punih 30 godina, Croatia Airlines povezuje Hrvatsku sa svijetom tijekom cijele godine, a u zrakoplovima tvrtke u Hrvatsku dolazi jedna trećina svih avioturista na godišnjoj razini. Zrakoplovi tvrtke tijekom ovogodišnje turističke sezone u redovitom prometu lete u 30 međunarodnih i 8 hrvatskih odredišta u 24 države, a pritom Zagreb izravno povezuju s 24 europska odredišta u 22 države.