×

Croatia Airlines u 2021. godini prevezao 27 posto putnika više nego 2020.

Unatoč značajnim uštedama u svim segmentima poslovanja, spori oporavak zrakoplovnog tržišta i daje utječe na poslovni rezultat hrvatskoga nacionalnog prijevoznika
Croatia Airlines
Croatia Airlines
Foto: A.Grubelić

Croatia Airlines je 2021. godinu završio sa 70 milijuna kuna manjim gubitkom nego u istom razdoblju 2020. godine, no u poslovanju hrvatskoga nacionalnog prijevoznika u kojem su i u 2022. godini uočljivi pozitivni trendovi, i nadalje se osjeća izravan utjecaj pandemije koronavirusa. Još uvijek smanjena potražnja za uslugama zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu tijekom 2021. godine izravno je utjecala na financijsko poslovanje sektora kao i na financijski rezultat Croatia Airlinesa, sukladno čemu je u lani zabilježen operativni gubitak od 249,7 milijuna kuna, dok je ukupni neto gubitak poslovne 2021. godine iznosio 288,2 milijuna kuna.

Ukupan nalet (iskazan brojem letova) u 2021. godini povećan je za 26 posto. Ukupno je prevezeno 787.860 putnika, što je 27 posto više u odnosu na 2020. godinu, ali još uvijek značajno manje u odnosu na 2019. godinu - 64 posto manje. Ostvareni putnički kilometri povećani su za 30 posto, a putnički faktor popunjenosti (PLF) iznosio je 49,9 posto, što je na razini 2020. godine (+0,3 postotna boda). Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 36 posto, a u međunarodnom redovitom prometu veći za 22 posto u odnosu na 2020. godinu.

Operativni prihodi u 2021. godini veći su za 12 posto u odnosu na 2020. godinu, što je rezultat rasta putničkih prihoda koji su veći za 30 posto (+140 milijuna kuna). Operativni troškovi na razini su ostvarenih troškova u 2020. godini. Tijekom 2021. godine nastavljena je racionalizacija poslovanja uz provođenje sustava upravljanja operativnim poslovanjem prilagođenim kriznim uvjetima te je kontinuirano na tjednoj razini provođeno optimiziranje reda letenja sukladno promjenljivim okolnostima na tržištu.

Široka lepeza poduzetih mjera racionalizacije na svim razinama kompanije tijekom krize izazvane pandemijom koronavirusa pridonijela je daljnjem unapređenju učinkovitosti odvijanja poslovnih procesa, što će se, sukladno usvojenoj Post-Covid strategiji Croatia Airlinesa nastaviti i u narednom razdoblju, u cilju što bolje prilagodbe budućim tržišnim uvjetima te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja.

Prema IATA prognozama iz listopada 2021. godine europski zrakoplovni prijevoznici su u 2021. zabilježili gubitak u iznosu od 20,9 milijardi USD, uz operativnu marginu od -17 posto. Putnički promet izražen u putničkim kilometrima (RPK) smanjio se za 61,3 posto u odnosu na 2019. godinu.

U tom kontekstu Croatia Airlines dijeli sudbinu mnogih avioprijevoznika u Europi i svijetu koji, zbog i nadalje narušene situacije, od nacionalnih vlada primaju izravne financijske potpore, kredite, jamstva na kredite, podršku tržištima korporativnih obveznica ili porezne olakšice.
Kontinuirano prilagođavajući svoj red letenja, a u želji da odgovori na zahtjeve tržišta i putnika, u 2021. godini Croatia Airlines je u redovitom međunarodnom prometu povezivao Hrvatsku s 19 odredišta te sedam odredišta u domaćem prometu.

U ljetnoj sezoni 2021. godine Croatia Airlines obavljao je letove iz Zagreba u 14 europskih odredišta, splitska zračna luka bila je povezana s 12 inozemnih odredišta, a Dubrovnik sa šest međunarodnih odredišta. Krajem svibnja uvedena je nova sezonska linija Split – Prag, a ponovno je uspostavljena i sezonska linija Rijeka – München, dok je u studenom uvedena i nova linija Osijek – München. Osim širenja međunarodne mreže letova, Croatia Airlines nastavlja osiguravati i zračnu povezanost hrvatskih gradova i regija svojim letovima u domaćem redovitom prometu u okviru kojih su planirani letovi između zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Osijek, Zadar, Pula i Brač.

Značajan rast broja putnika nastavlja se i u 2022.Prvo tromjesečje 2022. godine obilježio je rast naleta za 113 posto, uz rast ukupno prevezenih putnika od 178 posto u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Ukupan broj prevezenih putnika iznosio je 200.721, pri čemu je broj putnika u domaćem redovitom prometu veći za 122 posto, dok je broj putnika u međunarodnom redovitom prometu veći za 214 posto u odnosu na prvi kvartal 2021. godine. Ostvareni putnički kilometri povećani su za 188 posto, uz putnički faktor popunjenosti (PLF) od 51,4 posto što je 6,6 postotnih bodova više u odnosu na prvi kvartal 2021. godine.

Ukupna prodaja za prvi kvartal 2022. godine triput je veća od prodaje za isto razdoblje 2021. godine. Trenutni booking za narednih šest mjeseci od svibnja do listopada pokazuje značajan oporavak u odnosu na prošlu godinu i veći je 2,3 puta, ali je istovremeno još uvijek manji za 54 posto usporedivo s bookingom istog razdoblja za ljeto 2019. godine. Treba naglasiti i da se ponašanje putnika kod kupovine i rezervacije karata znatno promijenilo u odnosu na pretpandemijske godine. Prevladavala je dinamika kasnog bookinga, a takvo kretanje nastavlja se i tijekom 2022. godine.

Ukupni poslovni prihodi veći su za 85 posto u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, ali je to još uvijek za 25 posto manje od ostvarenja istog razdoblja 2019. godine, što pokazuje nastavak negativnog utjecaja COVID-19 krize na poslovanje kompanije. Najveći udio (74 posto) u ukupnim poslovnim prihodima odnosi se na prihode od prijevoza putnika, koji su veći za 113 posto.
Ostvareni operativni troškovi veći su za 61 posto (+115 milijuna kuna) u odnosu na ostvarene troškove prvog kvartala 2021. godine, a prvenstveno su rezultat rasta broja letova (+113 posto), povećanja broja putnika (+2,8 više putnika) te značajnog povećanja cijena goriva (cijena barela dostizala je cijenu od 112$/bbl).

U nastalim tržišnim okolnostima na kraju promatranog razdoblja ostvaren je operativni gubitak u visini od 113,9 milijuna kuna, koji s neto rezultatom financiranja daje neto gubitak od 114,9 milijuna kuna. Potrebno je naglasiti da je ukupni efekt povećanja cijene mlaznoga goriva u prvom kvartalu 2022. godine negativno utjecao na financijski rezultat za 21,8 milijuna kuna, uz to jednokratna stavka povrata zrakoplova A320, koji je izašao iz flote, povećala je troškove za 5 milijuna kuna.

Poslovanje zrakoplovnih kompanija, pa samim time i poslovanje Croatia Airlines u 2022. godini je suočeno s više glavnih rizika, a održavanje ravnoteže među različitim faktorima i odgovorima na pojedine rizike postalo je složenije. Ostvareni su značajni pozitivni pomaci u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, međutim glavni rizici koji će u 2022. godini imati najveći utjecaj na poslovanje Croatia Airlinesa su rizik cijene goriva, cijene emisijskih jedinica, rizik pada potražnje za uslugama zračnog prijevoza. Nastavak rata u Ukrajini i nepredvidivost pandemije u pogledu njezinog nastavka i razmjera može imati značajan utjecaj na potražnju za uslugama zračnog prijevoza.

Kompanija će i u narednom razdoblju nastaviti poduzimati sve mjere aktivnog upravljanja likvidnošću i optimizacije poslovanja uz nastavak daljnje racionalizacije poslovanja te provedbu aktivnosti definiranih Post-Covid strategijom Croatia Airlinesa.

Tijekom ljetne sezone 2022. godine Croatia Airlines planira izravno povezati Hrvatsku i 21 međunarodno odredište, odnosno 22 europske zračne luke, a zrakoplovi kompanije pritom će letjeti na 41 međunarodnoj liniji. Ljetnim redom letenja kompanija će dodatno proširiti mrežu međunarodnih odredišta uvođenjem pet novih međunarodnih linija iz Zračne luke Split u Amsterdam, Bukurešt, Dublin, Milano i Stockholm. Također se planira i intenziviranje letova na postojećim linijama u međunarodnom i domaćem prometu.

Croatia Airlines kao hrvatski nacionalni zračni prijevoznik i nadalje ostaje strateški važan dio hrvatske prometne i turističke infrastrukture te svakodnevno pridonosi održavanju prometne povezanosti hrvatskom gospodarstvu i građanima te svim svojim putnicima.