×

Terme Tuhelj kreću u veliku obnovu koja će uključivati i bazene i novi smještajni objekt

Potpisivanjem ugovora s tvrtkom MDK Građevinar d.o.o., Terme Tuhelj službeno su nastavile najveći investicijski ciklus u povijesti grupacije Terma Olimia gdje će u rekonstrukciju zapadnog dijela terma uložiti oko 27 milijuna eura
Terme Tuhelj obnova
Terme Tuhelj obnova

U Termama Olimia koji su vlasnici Terma Tuhelj, 16. siječnja su direktor Terma Tuhelj Florjan Vasle i direktor tvrtke MDK Građevinar d.o.o. Kruno Pavlinić, potpisali ugovor o početku građevinskih radova čiji se završetak planira sredinom 2025. godine. Vrijednost izvođenja radova je po Ugovoru više od 12 milijuna eura, a što je najveći potpisani pojedinačni Ugovor u povijesti Terma Olimia i Terma Tuhelj.

„U posljednjih 20 godina koliko smo vlasnici Terma Tuhelj, uložili smo više od 30 milijuna eura u rekonstrukciju, dogradnju, unapređenje sadržaja i usluga kao i u edukaciju naših zaposlenika te smo iznimno ponosni što nas u 2024. godini čekaju novi investicijski izazovi čija će realizacija doprinijeti još boljoj i kvalitetnijoj ponudi terma.“ – izjavio je Florjan Vasle, direktor Terma Tuhelj nakon potpisivanja ugovora.

Terme Tuhelj obnova

Novi investicijski ciklusNovi investiciji ciklus započeo je već polovicom 2023. godine kada su Terme Tuhelj na prostoru postojećeg parkirališta izgradile natkriveno parkiralište s vlastitom solarnom elektranom od 1MW te kotlovnicu na drvenu bio masu čime je započela era zelenog investicijskog vala koja će se nastaviti u 2024. godini.

Terme Tuhelj obnova

Nova investicija uključuje cjelovito uređenje zapadnog dijela Terma Tuhelj te se sastoji od:

  • proširenja, rekonstrukcije i modernizacije unutarnjih bazena Vodenog planeta,
  • modernizacije Svijeta sauna s novim zonama za opuštanje,
  • novog restorana u sklopu bazena namijenjenog gostima bazena i vanjskim posjetiteljima,
  • novog trga sa zelenim krovovima, šetnicama i fontanom te recepcijom kupališta za vanjske posjetitelje,
  • novog smještajnog objekta s 46 soba povezanih toplom vezom s ostatkom smještajnih kapaciteta,
  • daljnje digitalizacije poslovanja i edukacije zaposlenika ka zelenom poslovanju.

Terme Tuhelj obnova

Vrijednost investicije iznosi više od 22 milijuna eura od čega će 6,6 milijuna eura biti pokriveno iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“. U 2023. godini je već uloženo 4,5 milijuna eura, a što se odnosilo na ulaganje u solarnu elektranu i kotlovnicu na drvenu bio masu.

Planirani završetak svih radova je u proljeće 2025. godine. „Srednjoročni plan poslovanja, jasna vizija prema naprijed kao i konstantno ulaganje u kvalitetu usluga i traženje napretka, najvažniji su čimbenici za dobre rezultate. Sinergija između nas i naše matične tvrtke Terme Olimia kao i motiviran i kvalitetan kadar, samo su dodatan vjetar u leđa koji nam pomaže da stvaramo jednu od najpoželjnijih turističkih priča na kontinentu“ – izjavio je Vasja Čretnik, direktor Terma Tuhelj.

Terme Tuhelj obnova
Terme Tuhelj misle zelenoU sklopu investicije, doneseni su i ciljevi održivosti koji su usmjereni na uvođenje obnovljivih izvora energije koji će pridonijeti održivom i nisko ugljičnom rastu. Rekonstrukcija postojećih kapaciteta povećat će energetsku učinkovitost, a uvođenje novih digitalnih tehnologija te educiranje zaposlenika u smjeru jačanja digitalnih i zelenih vještina, omogućit će Termama Tuhelj efikasnije upravljanje resursima i bolje pozicioniranje na tržištu. Izgradnja zelenih krovova dodatno će pridonijeti zaštiti i obnovi bio raznolikosti i ekosustava.

Terme Tuhelj obnova

Uspješni rezultati u 2023. godiniTerme Tuhelj bilježe kontinuirani porast broja noćenja i prihoda, gdje se mogu pohvaliti s još jednom rekordnom godinom. Terme Tuhelj u 2023. godini posjetilo je 66.931 gostiju koji su ostvarili 165.518 noćenja što je za 5% više nego u 2022. godini. Isto tako, Terme Tuhelj prihodovale su 14 milijuna eura u 2023. godini, što je povećanje od 19% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.