×

Organizacija online evenata - mjesto oporezivanja prilikom naplate kotizacija inozemnim sudionicima

Kako se oporezuje naplata kotizacija za sudjelovanje na online eventima inozemnim sudionicima - gleda li se kao mjesto oporezivanja mjesto sjedišta odnosno boravišta organizatora ili primatelja usluga?
Online edukacija
Online edukacija
Foto: Pixabay

Organizacija virtualnih događanja prošle je godine dosegla svoj vrhunac. Nove okolnosti i prilike primorale su brojne organizatore događanja, posebice konferencija, seminara, radionica i drugih edukativnih evenata da se prebace u virtualni format kako bi svoja događanja ipak mogli održati. S novim formatima povukla su se i neka nova pitanja oko zakonske regulative i naplate kotizacija. Primjerice, naplata poreza sudionicima online eventa. Za događanja uživo je jasno da se porez obračunava prema mjestu održavanja događanja pa bismo i za online evente pretpostavili da se računa porez prema mjestu sjedišta organizatora događanja, ali čini se da ipak nije tako. U nastavku prenosimo upit jednog organizatora događanja s UHPA-ine stranice putovanja.hr, kao i odgovor Ministarstva financija, točnije Porezne uprave koji je UHPA objavila.

Upit je zaprimljen od strane organizatora online konferencija, seminara i radionica za koje naplaćuje kotizaciju od poreznih obveznika sa sjedištem u tuzemstvu i inozemstvu. Zanimalo ga je radi li se u tom slučaju o elektronički obavljenim uslugama za koje je propisano mjesto oporezivanja prema članku 17. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili o uslugama obrazovanja koje se prema članku 21. Zakona o porezu na dodanu vrijednost oporezuju prema mjestu gdje se stvarno odvijaju.

Prema članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju u stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluge smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.

Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima, kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se prema članku 21. stavku 1. Zakona o PDV-u mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.

Mjesto obavljanja elektroničkih usluga je mjesto sjedišta ili prebivališta primatelja usluga

Člankom 26. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište. Elektronički obavljenim uslugama u smislu Zakona o PDV-u, između ostalog smatra se i učenje na daljinu što je propisano člankom 26. stavkom 7. Zakona o PDV-u.

„Prema tome, mišljenja smo da se online konferencije, seminari i razne radionice smatraju učenjem na daljinu, odnosno elektronički obavljenim uslugama u smislu članka 26. stavka 7. Zakona o PDV-u. Ako se u konkretnom slučaju elektronički obavljena usluga obavlja poreznom obvezniku sa sjedištem u inozemstvu radi se o usluzi za koju se u skladu s člankom 17. stavkom 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja smatra mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge.“ stoji u objašnjenju iz Ministarstva.

Dokument u cijelosti možete pogledati ovdje.