×

Zadovoljni sudionici kongresa najbolji su promotori Hrvatske

Hrvatska je godinama na turističkom tržištu gradila imidž odmorišne destinacije. Svijest o tome da se turistička sezona može produljiti širenjem ponude potaknula nas je da se na tržištu pokušamo definirati i kao kongresna destinacija.
Zadovoljni sudionici kongresa najbolji su promotori Hrvatske

Velik broj hotela odlučio se na uređenje i adaptaciju postojećih dvorana kako bi se što kvalitetnije pozicionirali na turističkoj kongresnoj mapi. O tome što kongresni turizam može donijeti Hrvatskoj, te što Hrvatska mora učiniti da bi odgovorila na sve zahtjeve te vrste turizma, za Business.hr govori Nik Račić, direktor Hrvatskog kongresnog i insentiv ureda.

Što kongresni turizam znači za turizam pojedine zemlje?
- Kongresna djelatnost vrlo je važna za svaku zemlju budući da ona jamči produljenje turističke sezone, posebno u klasičnim turističkim destinacijama koje karakterizira izrazito sezonska koncentracija turističkog prometa. Također, poznata je činjenica da sudionici kongresa troše četiri do pet puta više od običnih turista. Na posljetku, zadovoljni sudionici kongresa najbolji su promotori Hrvatske kao turističke, znanstvene, poslovne i kulturne destinacije.

Koje su osnovne razlike između kongresnog i klasičnog turizma?
- Kongresni turizam je specifičan oblik turizma u kojemu glavni motiv putovanja nije odmor, već sudjelovanje pojedinaca na skupovima. Sudionici skupova sastaju se radi različitih motiva vezanih uz njihov redovan posao i koji su put za pojedine struke i obavezan dio njihova poslovnog funkcioniranja. Skupovi su kraći negoli boravak na odmoru klasičnog turista i traju od jedan do najduže sedam dana.

Također, kongresni turist ostvaruje veću potrošnju zbog veće platežne moći i više raspoloživa novca jer mu putovanje u većini slučajeva plaća tvrtka ili međunarodne organizacije. Bitno je obilježje kongresnog turizma i to što ta vrsta turizma nije određena vremenom odnosno kongresna sezona traje cijelu godinu, bez obzira na godišnje doba.

Što Hrvatska mora učiniti da bi oplemenila svoju ponudu?
- Potrebne su nam veće kongresne dvorane. Tzv. smart (pametni) kongresni centri i njihovo nepostojanje ograničavajući su faktor u daljnjem razvoju te visoko profitabilne aktivnosti. Gradnjom takvih centara zaokružila bi se ponuda pojedinih destinacija i omogućilo organiziranje skupova s većim brojem sudionika (od 1000 do 5000), gdje dvorane ne služe samo za plenarne i radne sjednice pojedinog kongresa nego istodobno za društvena događanja koja su neizostavan dio skupova. Primjerice, skup sa 1000 sudionika koji nedugo nakon radnog dijela uključuje i svečanu večeru za 1000 sudionika. Isto tako velik broj kongresa organizira prateću izložbu koja se treba nalaziti u prostoru kongresnog centra. Kongresni centri predstavljali bi mogućnost daljnjeg razvoja kongresnog turizma, pozitivno bi utjecali na privlačenje svjetskih hotelskih lanaca te na urbanistički razvoj pojedine destinacije.

Koje sve kriterije treba ispuniti određena lokacija da bi postala zanimljiva za kongresni turizam?
- Prilikom odabira domaćina kongresa, kada se organizatori odluče za destinaciju, u ovom slučaju za Hrvatsku, prevagnulo je ono što se dobiva za uloženi novac. Hrvatska je financijski privlačna i konkurentna s obzirom na kvalitetu koju nudi u organizaciji kongresa i insentiva. Osim toga, jako su važni percepcija sigurnosti, očuvan prirodni okoliš i kvalitetna pitka voda.

Hrvatska je priznata i poznata kongresna i insentiv destinacija na kongresnom i insentiv tržištu, a ponudu karakterizira kvalitetna kongresna infrastruktura koja uključuje kongresne hotele, DMC-e, PCO-e, nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlines te ostale prijevozničke tvrtke, kao i sve usluge vezane uz organizaciju međunarodnih skupova, iznajmljivače informatičke opreme, prevodilački servis itd.

Hrvatska je sigurna destinacija za sudionike skupova, izvrsno prometno povezana s cijelim svijetom, a posebno je važan njezin povoljan geografski smještaj u središtu Europe. Bogatstvo kulturne gastronomske i sportsko-rekreacijske ponude te value for money čini je privlačnom destinacijom za organizatore i sudionike.

Kako se način recesija odrazila kongresni turizam?

- Kongresi i cjelokupno tržište sastanaka po svojoj su prirodi periodični i osjetljivi na promjene u poslovnom okruženju. Pad globalne ekonomije i sveprisutna recesija u posljednje dvije godine smanjili su broj održanih skupova. Tržište sastanaka ne reagira u tolikoj mjeri na globalnu krizu, za razliku od tržišta insentiva. Mnoge korporacije oprezno pristupaju organiziranju poticajnih putovanja, a korporativne sastanke pokušavaju organizirati u bližim destinacijama. Usprkos kriznoj situaciji, sastanci i kongresi se održavaju, ali uz nešto manjem broju nego dosad. Usporedba statističkih podataka iz 2008., 2009. i 2010. godine pokazuje utjecaj krize na kongresni turizam Hrvatske.

Na koji način vaš ured sudjeluje u promociji kongresnog turizma u Hrvatskoj?
- Hrvatski kongresni i insentiv ured Hrvatske turističke zajednice u sklopu Strateškog marketing plana hrvatskog turizma 2010.-2014. aktivno sudjeluje na međunarodnom kongresnom i insentiv tržištu radi dovođenja što većeg broja kongresa i insentiva u Hrvatsku te ujedno utječe na poboljšanje i razvoj te ponude. Hrvatski kongresni i insentiv ured snažno potiče suradnju javnog i privatnog sektora na području promocije, procesa kandidatura i uspješne organizacije međunarodnih skupova i insentiva, a kao primjer možemo navesti sudjelovanje 32 suizlagača uz Hrvatski kongresni i insentiv ured na najvažnijim svjetskim burzama IMEX, Frankfurt i EIBTM Barcelona u 2010. godini.

Možete li predstaviti neke od budućih aktivnosti ureda?

- Radi dovođenja što više kongresa u Hrvatsku, i ove godine organiziramo kvalitetne nastupe predstavnika kongresne i insentiv ponude Hrvatske na specijaliziranim kongresnim i insentiv burzama kao što su IMEX Frankfurt, EIBTM Barcelona, IMEX America Las Vegas i CONVENTA Ljubljana, Novitet je nastup na burzi luksuznog turizma ILTM u Cannesu. Također, Hrvatski kongresni i insentiv ured sudjelovat će na internacionalnim poslovnim radionicama u Europi (Rusija, Italija, Velika Britanija, Belgija, Nizozemska i Španjolska) i SAD-u (New York) te se oglašavati u specijaliziranim svjetskim časopisima i na web stranicama.

Nadalje, organizira poslovne prezentacije i poslovne radionice u zemlji i inozemstvu, inspekcijska putovanja kongresnih i insentiv organizatora i novinara, aktivno sudjeluje u međunarodnim organizacijama te podržava kandidature za međunarodne kongrese i insentive. U tijeku je organizacija poslovne radionice u Italiji u suradnji s časopisom Ediman, a održat će se 8. lipnja u Horti Sallustiani u Rimu.

Koliku štetu našem turističkom imidžu mogu nanijeti osobe ili tvrtke koje nemaju odgovarajuća znanja u organizaciji kongresa, a time se bave?
- U suradnji s Ministarstvom turizma i strukovnim udrugama pripremamo pravilnik o uvjetima koje treba ispunjavati profesionalni kongresni organizator. Pravilnikom koji je usklađen sa svjetskim standardima točno će se utvrditi lista profesionalnih kongresnih organizatora koji ispunjavaju uvjete i koji će biti službeno prezentirani svim međunarodnim i domaćim organizatorima skupova. Na taj će se način isključiti mogućnost pojavljivanja pojedinaca i agencija koje nisu kvalificirane.