×

Dodjela bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva

Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava MINTS-a otvorene su do 5. svibnja, a Ministarstvo za konkurentnost turističkog gospodarstva u 2023. godini ugostiteljima, agencijama i nauticidodjeljuje 2,7 milijuna eura
Konkurentnost turističkog gospodarstva
Konkurentnost turističkog gospodarstva
Foto: MINTS

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu u ukupnoj vrijednosti od 2.654.455 eura. Program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

„Za program potpora male vrijednosti u turizmu ove godine osigurali smo gotovo 2,7 milijuna eura. Važno je istaknuti kako po prvi puta sufinanciramo i projekte zelene tranzicije u restoranima, konobama, kletima i gostionicama s cjelogodišnjim poslovanjem, za koje je namijenjeno više od pola osiguranog iznosa. S obzirom da se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Višegodišnjeg financijskog okvira financiraju projekti ostalih dionika u turizmu koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji, kroz ovaj program potičemo projekte ugostitelja, turističkih agencija i brodova za kružna putovanja, kako bismo svim djelatnostima osigurali potporu na putu prema održivom turizmu“, rekla je ministrica Nikolina Brnjac.

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, a program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere.

Mjera A - ugostiteljski objekti

Kroz mjeru A podupiru se podupiru se postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju neko od važećih rješenja iz skupine Restorani - Restoran, Gostionica ili iz skupine Barovi - Konoba ili Klet. Kroz ovu mjeru podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga.

 • Ukupan iznos sredstava za Mjeru A - 1.654.455 EUR (12.465.491 HRK)
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti - 6.000 EUR (45.207 HRK)
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti - 25.000 EUR (188.362 HRK)

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćene mjerom su:

 • Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata
  - troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u svrhu unapređenja funkcionalne strukture tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanje usluga
  - troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije
  - troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo
 • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga
  - troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

Mjera B - turističke agencije

Kroz mjeru B za turističke agencije upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) ili one koje imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave, podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga.

 • Ukupan iznos sredstava za Mjeru B - 400.000 EUR (3.013.800 HRK)
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti - 4.000 EUR (30.138 HRK)
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti - 8.000 EUR (60.276 HRK)

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćene mjerom su:

 • Ulaganje u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga:
  Nabava prateće opreme za realizaciju paket aranžmana, izleta, događanja (oprema vezana za planinarske, avanturističke, rekreacijske, lovne i ribolovne aktivnosti agencije, koja doprinosi sigurnosti turista, kružnom gospodarstvu, sprečavanju i kontroli onečišćenja, biorazgradivosti i zaštiti ekosustava), uključujući i moguću opremu i/ili program za osobe sa invaliditetom
 • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga - troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver):
  - oprema i/ili program (softver) koji doprinosi digitalnoj tranziciji poslovnih procesa i organizaciji poslovanja (beskontaktna naplata, on-line naručivanje, kreiranje programa, ugovaranje i sl.)
  - oprema i/ili program (softver) koji doprinosi digitalnoj tranziciji agencijskih usluga, kroz on-line aplikacije i prezentacije, virtualna stvarnost, programe i opremu za adekvatno vođenje i informiranje turista, uključujući i moguću opremu za osobe sa invaliditetom.

Mjera C - Plovni objekti za krstarenje

Mjera C namijenjena je postojećim plovnim objektima za krstarenje registriranima sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, a podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju. 

 • Ukupan iznos sredstava za Mjeru C - 600.000 EUR (4.520.700 HRK)
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti - 6.000 EUR (45.207 HRK)
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti - 20.000 EUR (150.690 HRK)

Ulaganje u zelenu tranziciju "Plovnih objekata za krstarenje"

 • ulaganje u opremu/uređaj za desalinizaciju morske vode na plovilu
 • ulaganje u opremu/uređaj za biokemijsko pročišćavanje otpadnih (crnih) voda na plovilu

Prijave do 5. svibnja!

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta. Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam (TuRiznica): https://eturizam.gov.hr/. Javni poziv otvoren je do 5. svibnja 2023. godine.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je i popis najčešćih pitanja i odgovora vezano uz Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva, dostupno na linku: KGT QA.

Sva ostala pitanje mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr. Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B ili C).

Sažetak natječaja dostupan na linku Sažetak_Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva.