×

Donesen Nacionalni plan održivog turizma do 2027.

Na 245. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Nacionalni plan održivog turizma do 2027. i Akcijski plan za njegovu provedbu
Sjednica Vlade RH
Sjednica Vlade RH
Foto: vlada.gov.hr

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. kolovoza 2023. doneseni su Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijski plan za njegovu provedbu do 2025.

Ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac istaknula je da je za provedbu predviđenih mjera na raspolaganju gotovo milijarda eura iz EU i iz državnog proračuna. Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja održivog turizma za razdoblje do 2025. godine izrađeni su na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

245. Sjednica Vlade RH, Nikolina Brnjac

"Nacionalni plan definira provedbu ciljeva strategije razvoja održivog turizma i nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine u području turizma, a usklađen je s temeljnim dokumentima i politikama EU i Hrvatske", navela je Brnjac, dodavši da taj dokument sadrži 10 posebnih ciljeva i pripadajućih mjera.

Akcijskim planom za razdoblje do 2025., pak, pobliže se definira provedba mjera i aktivnosti, a obuhvaća 21 mjeru, kao i okvir za njihovo praćenje i vrednovanje, dodala je.

"Za provedbu mjera Nacionalnog plana ukupno je predviđeno gotovo jednu milijardu eura, a glavni izvor financiranja projekata bit će fondovi EU u financijskoj perspektivi 2021. -2027., kao i Nacionalni plan oporavka i otpornosti i sredstva državnog proračuna", rekla je.

Dodala je i da će značajan izvor financiranja biti i Fond za turizam, i to sredstvima temeljem zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu i uredbom koja je u postupku donošenja.

Brnjac je ocijenila da predviđena financijska sredstva predstavljaju značajan iskorak u ulaganjima u strateški razvoj domaćeg turizma te omogućuju razvoj turizma u smjeru održivosti.