×

Za turizam od 2013. još 92 milijuna eura

Mogućnosti financiranja turističkog sektora iz EU fondova nisu prevelike jer Bruxelles tu djelatnost tretira kao visokokomercijalnu, koja ne iziskuje veliku pomoć.
Za turizam od 2013. još 92 milijuna eura

Od 2007. do 1. srpnja 2013. godine imamo na raspolaganju milijardu eura u pretpristupnim fondovima EU za sve gospodarske djelatnosti, a do sada smo iskoristili 40 posto tih sredstava", rekla je Leila Krešić Jurić, direktorica Sektora za turizam HGK, na radionici "EU turistička politika i programi potpore za turistički sektor", koja se održala u petak na Zagrebačkom velesajmu u sklopu Međunarodnoga turističkog sajma CroTour.

Od 1. srpnja 2013. godine, dana pristupanja EU, pa do kraja godine raspolagat ćemo sa 445 milijuna eura, a nakon toga s milijardu eura godišnje za sve djelatnosti, objasnila je Krešić Jurić. Turistička industrija izravno sudjeluje sa 5% u BDPu EU te izravno zapošljava 10 milijuna ljudi, a neizravno sudjeluje sa 10% u BDPu EU te neizravno zapošljava više od 20 milijuna ljudi. Turistička industrija u svijetu raste po stopi od 4%, a u EU taj postotak iznosi 8%. Mogućnosti financiranja turističkog sektora iz fondova EU nisu prevelike jer se ta djelatnost tretira kao visokokomercijalna, koja ne iziskuje veliku pomoć. U dodjeli novca iz programa EU ne gleda se podrijetlo, već kvaliteta projekta. Kada budemo članica EU, projekti će se izravno predavati u Bruxelles. U sklopu IPAe turistička se djelatnost može financirati u segmentu prekogranične suradnje te razvoja ljudskih potencijala.

Moguće je dobiti i potporu za djelatnosti unutar ruralnog turizma. O mogućnostima financiranja projekata u turizmu govorila je Nataša Filipović iz Ministarstva gospodarstva. Od 2007. do 1. srpnja 2013. godine za djelatnosti u turizmu osigurano je 96 milijuna eura u pretpristupnim fondovima Europske unije. Od 1. srpnja 2013. bit će osigurano dodatnih 92 milijuna eura za tu godinu. Prioriteti su financirati poboljšavanje konkurentnosti, transfer tehnologije i znanja te poticati istraživanja i razvoja te razvoj regionalne infrastrukture. Nataša Filipović govorila je, među ostalim, i o shemi dodjele nepovratnih sredstava za malo i srednje poduzetništvo, koja obuhvaća i dogradnju smještajnih kapaciteta, uvođenje novih sadržaja radi produljenja turističke sezone.

Turizam je multidimenzionalni sektor koji obuhvaća raznorodne djelatnosti, a ima izravni utjecaj na brojne gospodarske grane, rekla je Vlasta Klarić, savjetnica u HGK. Hrvatska je po ostvarenom prihodu u turizmu 16. zemlja u Europi i 33. na svijetu. Europski turizam čini 50 posto svjetskog turizma, ali će se taj postotak u idućem razdoblju smanjivati zbog naglog i stalnog razvoja turizma u Aziji. Trenutno se u EU posvećuje velika pozornost konkurentnom i održivom turizmu. Istodobno se inzistira na visokoj kvaliteti i imidžu Europe. Prioriteti i konkretne inicijative obuhvaćaju diverzifikaciju, poticanje rasta turističke potražnje, provedbu interdisciplinarne aktivnosti te što racionalnije korištenje financijskih instrumenata u području turizma. Provode se završne pripreme za uvođenje "Europske turističke markice" koja bi bila krovni certifikat za jamstvo kvalitete.

Mate Kapović iz Ministarstva turizma, govoreći o programima potpora europskom i hrvatskom turizmu, osvrnuo se na programe Calypso i Eden, koji se realiziraju unutar Europske unije. Radi povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma Ministarstvo turizma pripremilo je osam programa dodjele potpora i poticaja. Ukupna je vrijednost potpora i poticaja za 2012. 32 milijuna kuna. Riječ je o programima: "Inovativni turizam", "Korak više", "Znanjem do kvalitete", "Zajedno do konkurentnosti", "EU izvrsnost", "Turizam kroz manifestacije", "Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima" i "Siguran gost". Predstavljeni su i primjeri iz prakse kojima su već dodijeljena sredstva EU u sklopu programa koji su aktualni do pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a riječ je o Memorijalnom centru "Faust Vrančić", projektu VIOR - Grad Vinkovci, korištenju tradicijske baštine za turističke svrhe.