×

Kada kotizacija postaje paket aranžman?

Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma je razgovarala s Ministarstvom turizma i od Pravne službe zatražila i dodatno, posebno tumačenje pojma kotizacija, u svjetlu termina paket aranžman koji može prodavati samo turistička agencija.
Kada kotizacija postaje paket aranžman?

Turizam, pa tako kongresni i incentive turizam, reguliran je Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07 i 88/10). Zakonom je propisano da takve usluge može pružati samo turistička agencija ako nije drugačije propisano, tj. može ih pružati samo pravna ili fizička osoba koja je ishodila rješenje o odobrenju za pružanje tih usluga kod nadležnog ureda državne uprave – ukratko, potrebno je imati agencijski ID kod.

Temeljem navedenog, Udruga je razgovarala s Ministarstvom turizma i od Pravne službe zatražila i dodatno, posebno tumačenje pojma kotizacija u svjetlu termina paket aranžman kojeg može prodavati samo turistička agencija.

Svjedoci smo danas da mnoge pravne osobe koje nisu ishodile rješenje o pružanju turističkih usluga redovito naplaćuju kotizacije iz kojih financiraju kongresne usluge.

Obilježja paket aranžmana su:
Unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih ili ugostiteljskih usluga a čine jednu cjelinu
Pruža se u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju najmanje jedno noćenje
Prodaju se kao cjelina po unaprijed utvrđenoj cijeni

U najvećem broju slučajeva, iz kotizacija se financiraju turističko-ugostiteljske usluge kao što su:
Najam hotelske dvorane
Najam tehnike
Kave pauza
Ručak
Domjenak dobrodošlice
Gala večera
Ponekad i stručni izlet itd.

Ako se iz kotizacije financiraju bilo koje dvije turističke i/ili ugostiteljske usluge, stručna služba Ministarstva turizma smatra da se radi o paket aranžmanu, tj. o pružanju turističkih usluga. Iz navedenoga je vidljivo da ovakve kotizacije može naplaćivati samo ona pravna osoba koja je ishodila rješenje o pružanju turističkih usluga, tj. turistička agencija. Detaljno pojašnjenje kao i kopija dopisa Ministarstva turizma dostupni su članovima HUPKT-a na upit.

Pismo podrške Ministarstva turizma HUPKT-u pročitajte ovdje

Pozivno pismo za učlanjenje u Udrugu pročitajte ovdje