×

HTZ objavio popis sajmova i kongresnih burzi za 2020. godinu

Hrvatska turistička zajednica objavila je popis sajmova u 2020. godini na kojima se nudi mogućnost suizlaganja uz nekoliko noviteta u uvjetima suizlaganja
HTZ
HTZ

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je popis sajmova i kongresnih burzi u 2020. godini na kojima se nudi mogućnost suizlaganja.

Prijašnjih godina suizlagači su mogli zakupiti manje ili veće suizlagačko mjesto, a novost od sljedeće godine je mogućnost zakupa samo pulta i korištenja zajedničkih stolova suizlagača. Cijena takvog mjesta je 50 posto niža od većeg mjesta, odnosno 30 posto niža od manjeg mjesta. No, suizlagačko mjesto samo s pultom moguće je zakupiti jedino na sajmovima za široku publiku, ali ne i na poslovnim sajmovima. Elementi štanda s kojim će se HTZ predstavljati na sajmovima u 2020. godini prema potrebi omogućit će više prostora oko pultova suizlagača na sajmovima za široku publiku.

HTZ snosi ukupno 50% troška uređenja suizlagačkog mjesta na kongresnim burzamaNovost od iduće godine je i to da suizlagači za nastup na štandu HTZ-a plaćaju trošak zakupa, koji definira organizator sajma te 50 posto troška uređenja, koji definira tehnički izvođač odabran putem javnog natječaja. Preostali iznos uređenja snosi HTZ s 50 posto troškova uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) te sa 100 posto na kongresnim burzama za koje je direktno nadležan Kongresni odjel HTZ-a.

Budući su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti subjekti koji će dostaviti ugovore/prijavnice dok se raspoloživa i za to predviđena sredstva ne iscrpe. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, HTZ više neće moći snositi troškove uređenja te će suizlagači biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto. Cijena suizlaganja varira u o odnosu na veličinu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se zakupnik-suizlagač obvezuje podmiriti HTZ-u.

Prijave do rujna Preporučeni rok prijava za sajmove koji će se održati tijekom prva četiri mjeseca 2020. godine je najkasnije do rujna ove godine, a za jesenske sajmove najkasnije do kraja 2019. godine. Sve dok ima slobodnih mjesta moguće se prijaviti na ponuđene sajmove.

TZGZ sufinancira sudjelovanje za svoje članoveTuristička zajednica grada Zagreba u 2020. godini namjerava svojim članicama pružiti potporu kojom će se omogućiti olakšano sudjelovanje na turističkim sajmovima i kongresnim burzama u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, s ciljem što kvalitetnije prezentacije turističke ponude Zagreba. S obzirom na to svi vizualni elementi štanda moraju upućivati na Zagreb, a promotivni materijali i programi pojedinih izlagača moraju prvenstveno nuditi Zagreb.

S obzirom na nove mogućnosti zakupa različitih kvadratura suizlagačka mjesta koje u 2020. godini nudi HTZ, TZ grada Zagrebu će svakom sudioniku zainteresiranom za sudjelovanje na vlastitom prostoru, a u okviru štanda HTZ-a, podmiriti troškove zakupa do maksimalno 2m2 prema troškovniku HTZ-a. Razliku za najam i uređenje ostatka prostora pokriva sama tvrtka.

Sve prijave, rezervacije i uplate, obavljaju se isključivo preko HTZ-a. Kopiju prijave, odnosno informaciju o namjeri izlaganja na pojedinom turističkom sajmu potrebno je dostaviti putem e-maila na adresu: nikolina.bobesic@infozagreb.hr i monika.peranic@infozagreb.hr, a kopiju prijave, odnosno informaciju o namjeri izlaganja na pojedinoj kongresnoj burzi, odnosno kopiju HTZ-ove prijavnice na adresu info@meetinzagreb.hr. Rok slanja prijava je do 16. rujna 2019. godine.

Popis sajmova i kongresnih burzi u 2020. godini na kojima HTZ nudi mogućnost suizlaganja te sve povezane informacije možete pronaći na web stranicama HTZ-a.