×

HTZ poziva na suizlaganje na turističkim sajmovima u 2022.

Preporučeni rok prijava za sajmove koji će se realizirati u prvom kvartalu 2022. godine je najkasnije do 1. rujna 2021., a za jesenske sajmove najkasnije do kraja godine
HTZ
HTZ

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je popis planiranih sajmova tijekom 2022. godine na kojima postoji mogućnost suizlaganja. Budući da se radi o planu sajamskih nastupa koji se tek treba potvrditi Godišnjim programom rada HTZ-a za 2022. godinu te obzirom na izazove i trenutne promjene uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u turističkom sektoru, a koje zahtijevaju racionalan i odgovoran pristup poslovanju, planirane aktivnosti u nadolazećoj 2022. godini mogu biti podložne promjenama te će se kontinuirano ažurirati. U slučaju da dođe do promjena u broju sajamskih nastupa, HTZ će pravovremeno sve obavijestiti, a informacije će biti dostupne i na web stranici www.htz.hr.

U 2022. godini HTZ će koristiti isti koncept nastupa na sajmovima kao i 2020. godine, uz napomenu da će se pratiti sve epidemiološke mjere i uvjeti tehničke izvedbe zadane od strane organizatora sajma.

HTZ će i u 2022. godini snositi 50% troška uređenja na turističkim sajmovima (opći, nautički, kamping) kojeg definira odabrani tehnički izvođač. Budući da su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti suizlagači koji će dostaviti ugovore/prijavnice u periodu raspoloživosti sredstava. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, preostali suizlagači bit će u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto. Pri prihvaćanju programa rada HTZ-a za 2022. godinu, potvrdit će sufinanciranja.

Cijena suizlaganja varira u odnosu na veličinu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se zakupnik-suizlagač obvezuje podmiriti HTZ-u. HTZ moli da se u ugovoru/prijavnici popuni cijena, sukladno navedenim troškovima zakupa i uređenja navedenim za svaki sajam te još jednom napominju da je objavljena cijena uređenja stvarna cijena uređenja, a dok se sredstva ne iscrpe HTZ moli se da se u prijavnice unose 50% niža cijena u odnosu na stvarnu cijenu uređenja štanda.

Preporučeni rok prijava za sajmove koji će se realizirati u prvom kvartalu 2022. godine je najkasnije do 1.9.2021., a za jesenske sajmove najkasnije do kraja godine, odnosno do popunjena predviđenih mjesta na pojedinom štandu. U slučaju da se do navedenog roka prijavi više suizlagača od predviđenog, HTZ će zatražiti dodatno proširenje prostora direktno od organizatora sajma.

Za sajmove za koje još nije poznata cijena zakupa i/ili uređenja, možete se okvirno voditi cijenama iz 2020. godine. Opći uvjeti suizlaganja dostupni su ovdje.