×

Ministarstvo turizma i sporta razvija jedinstveni pilot projekt pametnog turizma

Ministarstvo turizma i sporta je 27. srpnja organiziralo radionicu za pripremu pilot projekta pametnog turizma koja je okupila predstavnike turističkih zajednica i razvojnih agencija, kao i ostalih koji promišljaju pametni turizam i žele ga primijeniti u svojem poslovanju
Online radionica
Online radionica
Foto: MINTS

Okupljanje dionika u hrvatskom turizmu, razmjena ideja i promišljanje razvoja pametnog turizma ključne su aktivnosti u razvoju pametnog turizma koju Ministarstvo turizma i sporta kao glavni partner provodi u okviru strateškog projekta SMARTMED sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Riječ je o 1,1 milijuna kuna vrijednom pilot projektu poslovnog modela SMART turizma koji se odnosi na uspostavu platforme za suradnju, predstavljene na online radionici 27. srpnja.

Cilj radionice bio je okupljenima predstaviti pilot model prije same realizacije projekta kako bi se konačno rješenje, koje će počivati na unaprijed određenim ključnim stupovima održivosti, suradnje i sudjelovanja, ljudskog kapitala te tehnologije i IT-a, baziralo na jasno iskazanim zajedničkim potrebama dionika u turizmu za održivi razvoj turizma u Hrvatskoj. Kroz održanu radionicu i buduća događanja, cilj je prikupiti ideje, čuti potrebe dionika u turizmu na koje bi navedena platforma za suradnju ciljano odgovorila te sama provjera valjanosti poslovnog modela pametnog turizma tj. njegovih dijelova razvijenih u okviru projekta SMARTMED.

U Hrvatskoj će se kroz pilot projekt poslovnog SMART turizma razvijati digitalna platforma za suradnju kojoj je cilj uspostavljanje suradnje za zajedničko djelovanje i osnaživanje svih uključenih dionika u turizmu, u koju će biti uloženo 1,1 milijun kuna te koja će biti podržana IT rješenjima.

Cilj projekta SMARTMED je kroz pilot projekte razviti i testirati instrumente koji će partnerskim zemljama i regijama na Mediteranu omogućiti postizanje zajedničke visoke razine razumijevanja važnosti sudjelovanja i uključivanja, razmjene najboljih praksi i promocije Mediterana kao inkluzivnog odredišta u kojem su akteri u turizmu i posjetitelji integrirani i zajedno donose odluke. Platforma će biti usmjerena prema poticanju jačanja lokalnih kapaciteta, razvoju teritorijalnih i tematskih mreža među korisnicima, promociji turističkih proizvoda i infrastrukture te u konačnici, usmjerena na razvoj turizma koji uključuje široki krug dionika, uključujući i lokalno stanovništvo i turiste. Kako bi se testiralo funkcioniranje platforme za suradnju u praksi, navedeni pilot projekt planira se provesti do veljače 2022. godine. Konačan rezultat funkcionalnog rješenja platforme za suradnju Ministarstvo turizma i sporta će ponuditi na primjenu partnerima uključenim u projekt, ali i ostalim dionicima u turizmu na Mediteranu za razvoj politika kako bi se moglo iskoristiti u okviru višegodišnjeg financijskog okvira u razdoblju 2021.-2027.

Navedeni pilot projekt uspostave platforme za suradnju provodi se pod okriljem strateškog projekta Smartmed koji okuplja 13 partnera iz 9 zemalja Mediterana, te u kojem je Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske vodeći partner. Uz Hrvatsku, pilot projekte razvijaju i ostale zemlje članice projekta SMARTMED pa će tako portugalski Turismo de Portugal razvijati HUB s naglaskom na segment edukacije, slovenski Fakultet za turističke studije HUB koji se odnosi na platformu za podizanje inovacijskih kapaciteta, španjolska Àrea Metropolitana de Barcelona procese za donošenje odluka temeljenih na podacima, talijanske regije Aosta Valley HUB za integraciju razvijenog modela upravljanja u regulatorni okvir te regija Puglia digitalnu platformu na temu kulturnih ruta, a grčko Ministarstvo turizma će svoj doprinos dati kroz pilot projekt koji će razrađivati procese za donošenje odluka temeljenih na podacima.