×

Objavljen natječaj za direktora Hrvatske turističke zajednice!

Kandidati se mogu prijaviti do 16. lipnja, a uz ispunjavanje uvjeta natječaja, moraju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Hrvatske turističke zajednice
HTZ
HTZ

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, odnosno na temelju odluke Turističkog vijeća HTZ-a s posljednje 10. sjednice, Hrvatska turistička zajednica danas je objavila Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Hrvatske turističke zajednice.

Natječaj će biti otvoren 30 dana, točnije do 16. lipnja do kraja dana. Neki od uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati uključuju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, traži se i najmanje pet godina radnoga iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, potrebno je znanje jednog i poznavanje dodatnog stranog jezika i dr.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, kandidati prilikom prijave na natječaj moraju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Hrvatske turističke zajednice.

Odluku o odabiru najboljeg kandidata, odnosno imenovanje direktora na mandat od četiri godine donijet će Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Više informacija i detalja oko natječaja dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice, odnosno putem ove poveznice.