×

Rovinj - Klima

Istra

Rovinj je jedno od poznatijih turističkih središta Istre, kojeg posjećuju mnogobrojni strani i domaći gosti. Za Rovinj bi se moglo reći i da je jedan od 'najfotogeničnijih' gradića Mediterana.

Klima je mediteranska. Prosječna temperatura siječnja je 4,8°C a srpnja 22,3°C. Srednja godišnja temperatura iznosi 16°C. Temperatura mora je od sredine lipnja do sredine rujna viša od 20°C. Srednja godišnja temperatura mora je 16,6°C.

Prosječno osunčavanje, izraženo u satima, iznosi 2.393,3. Od sredine svibnja do sredine rujna sunce sija dnevno duže od 10 sati. Godišnje padne 940 mm kiše a godišnji prosjek vlage iznosi 72%. Vegetacija je suptropska.

rovinj.hr