×

Vlasnici hotela preuzimaju inicijativu u svoje ruke

Tradicionalna Hrvatska udruga hotelijera nakon današnje osnivačke skupštine postaje Hrvatska udruga poslodavaca u hotelijerstvu (HUPUH). Već se neko vrijeme priča o tome da bi se dosadašnje aktivnosti HUH-a trebale pojačati drukčijim pristupom i jačom lobističkom inicijativnom.

Nakon suradnje predstavnika HUH-a i konzultantske tvrtke Horwath Conslulting sva prava i obveze dosadašnje udruge prelaze na novoosnovanu udrugu koju će voditi vlasnici i direktori hotela. -

"Obzirom na činjenicu da je turizam kao industrija upravljački fragmentiran i interesno razjedinjen, HUH je na nacionalnoj razini pokrenuo inicijativu za interesno udruživanje turističkog gospodarstva. Cilj udruživanja je ujediniti poslodavce svih segmenata turizma i konkretizirati zahtjeve kako bi se zauzela uloga partnera javnom sektoru i socijalnim partnerima u kreiranju općeg pravnog i gospodarskog okvira koji utječe na budućnost, rast i razvoj turističkog sektora. Pri tome je cilj mobilizirati kreativnu energiju i snagu svih pojedinačnih čimbenika i postojećih udruga te kroz partnerstvo i efikasno upravljanje ostvariti ciljeve" - piše u priopćenju HUH-a.

Umjesto dugogodišnjeg predsjednika Anđelka Leke koji je na Skupštini izabran kao počasni predsjednik, na čelo HUPUH-a imenovan je predsjednik Uprave Maistre Kristian Šustar.