×

Ad Hoc - Centar za poduke i prevoditeljstvo

Osijek

Ad Hoc - Centar za poduke i prevoditeljstvo vam pomaže da napredujete privatno ili profesionalno. Znanje stranih jezika otvara nove poglede na svijet i doprinosi boljem shvaćanju drugih kultura i običaja. Nezamisliv je opstanak u poslovnom svijetu bez poznavanja stranog jezika – bilo kao prednost već pri zapošljavanju, bilo u daljnjem uspješnom poslovanju i komunikaciji s poslovnim partnerima.
Ad Hoc - Centar za poduke i prevoditeljstvo

Imate pitanje? Javite nam se!

Organizirate poslovno ili privatno događanje i zainteresirani ste za naše usluge? Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici javit će vam se u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Razmišljajući o i vodeći se gore navedenom nužnošću poznavanja barem jednog stranog jezika 2002. godine otvaramo Ad Hoc - Centar za poduke i prevoditeljstvo. Centar je nastao okupljanjem cijelog tima vrhunskih, akademski obrazovanih profesora, profesora-trenera i vanjskih suradnika koji su u svom radu spojem iskustva i najsuvremenijeg pristupa nastavi postigli zavidne rezultate.

Stručni tim Ad Hoc-a čine:
- profesori
- profesori – treneri
- profesori – praktičari
- prevoditelji
- stalni sudski tumači
- stručni suradnici
- vanjski suradnici

PROFESORI
Tečajeve stranih jezika provode zaposlenici i vanjski suradnici Centra – diplomirani profesori Filozofskih fakulteta u Osijeku i Zagrebu, od kojih nekolicina završava i poslijediplomske studije. Svi naši profesori odabrani su prvenstveno na veliku preporuku svojih matičnih fakulteta na kojima su se pokazali kao vrsni poznavatelji kako stranog jezika kojeg predaju, tako i metodike u nastavi stranih jezika, te postigli zavidne rezultate. Svaki od predavača Ad Hoc-a proveo je minimalno godinu dana na govornom području jezika koji predaje. Aktivnim sudjelovanjem na stručnim usavršavanjima (seminarima, konferencijama i dr.) kao i kroz in-house treninge koje provode profesori – treneri i profesori - praktičari, predavači se neprestano usavršavaju i upoznaju s najnovijim trendovima u nastavi stranih jezika. Osim gore spomenutih predavača u nastavu se obvezno uključuju i izvorni govornici. Rezultati anketa među polaznicima koje se provode dva puta u semestru, no prije svega zavidni rezultati koje polaznici Ad Hoc-a postižu, te činjenica da se u našem Centru zadržavaju i po nekoliko godina željni naučiti što više, najbolje svjedoče o stručnosti i profesionalnosti profesorskog tima Ad Hoc Centra.

Prevoditelji
Prevoditeljski tim Ad Hoc-a sastoji se od stalnih sudskih tumača, stručnih savjetnika, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika, izvornih govornika i lektora. Navedeno osoblje posjeduje dugogodišnje prevoditeljsko iskustvo, pa se tako medu našim suradnicima nalaze i neki od najstarijih/najiskusnijih sudskih tumača u Hrvatskoj. Kako je nemoguće da jedna osoba bude dobar poznavatelj svih struka, prevoditelji Ad Hoc-a usko su specijalizirani za prevođenje pojedinih područja. Tako su neki npr. osposobljeni za prevođenje isključivo tehničke dokumentacije, dok drugi prevode samo tekstove poput ugovora, sporazuma i sl. Za visoku kvalitetu prijevoda uz jezičare brinu se i vanjski suradnici, među kojima posebno ističemo inženjere, pravnike, ekonomiste, liječnike i dr. Usmeno/konsekutivno prevođenje rade također za to osposobljeni stručnjaci. U posebno zahtjevne prijevode uključeni su i vrsni informatičari koji su zaduženi za tehničku obradu tekstova, kao što su skeniranje, uvećavanje i umanjivanje, izrada grafikona, dijagrama, rad u različitim informatičkim programima i sl.

Kako je nemoguće da jedna osoba bude dobar poznavatelj svih struka, prevoditelji Ad Hoc-a usko su specijalizirani za prevođenje pojedinih područja. Tako su neki npr. osposobljeni za prevođenje isključivo tehničke dokumentacije, dok drugi prevode samo tekstove poput ugovora, sporazuma i sl. Za visoku kvalitetu prijevoda uz jezičare brinu se i vanjski suradnici, među kojima posebno ističemo inženjere, pravnike, ekonomiste, liječnike i dr. Usmeno/konsekutivno prevođenje rade također za to osposobljeni stručnjaci. Prevoditeljski tim Ad Hoc-a sastoji se od stalnih sudskih tumača, stručnih savjetnika, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika, izvornih govornika i lektora. Navedeno osoblje posjeduje dugogodišnje prevoditeljsko iskustvo, pa se tako medu našim suradnicima nalaze i neki od najstarijih/najiskusnijih sudskih tumača u Hrvatskoj.

Prijevodi unutar naše tvrtke obavljaju se po konceptu «Full Service», što obuhvaća slijedeće:
1. prijevod od strane prevoditelja specijaliziranog za određeno stručno područje
2. uređivanje dokumenta od strane osposobljenog informatičara u cilju postizanja istovjetnosti s originalnim dokumentom (obrada slika, grafikona, određenog formata teksta, nacrta)
3. dostava dokumenta u željenom formatu.

Kao još jednu posebnost i prednost našeg Centra, naveli bismo uslugu «Express Service».
Spomenuta usluga odnosi se na žurne i hitne prijevode, koje smo, pošto u Ad Hoc Centru radi velik broj prevoditelja, u mogućnosti izvršiti. U takvim i sličnim situacijama angažira se cijeli tim prevoditelja, kako bi se, ukoliko je potrebno, prevele velike količine teksta u kratkom vremenskom roku.

Pisani prijevodi izračunavaju se kompjuterski prema broju autorskih kartica. Jedna kartica prijevoda ne mora nužno odgovarati jednoj stranici teksta (zbog veličine fonta, proreda, margina). Autorsku karticu čini 1450 slovnih mjesta (characters with spaces). Ukupan broj slovnih mjesta (dobiven računalom) podijeli se s 1450 i tako se dobije broj autorskih kartica za obračun.

Usmeno/konsekutivno prevođenje rade za to osposobljeni stručnjaci. Prevoditeljski tim Ad Hoc-a sastoji se od stalnih sudskih tumača, stručnih savjetnika, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika, izvornih govornika i lektora. Navedeno osoblje posjeduje dugogodišnje prevoditeljsko iskustvo, pa se tako medu našim suradnicima nalaze i neki od najstarijih/najiskusnijih sudskih tumača u Hrvatskoj.

Za usmeno prevođenje računa se vrijeme provedeno kod naručitelja. Za jedan dan usmenog prevođenja izvan prevoditeljeva prebivališta zaračunava se najmanje 8 sati. Naručitelj mora osim toga podmiriti putni trošak te troškove smještaja i hrane.

Usmeno/konsekutivno prevođenje rade za to osposobljeni stručnjaci. Prevoditeljski tim Ad Hoc-a sastoji se od stalnih sudskih tumača, stručnih savjetnika, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika, izvornih govornika i lektora. Navedeno osoblje posjeduje dugogodišnje prevoditeljsko iskustvo, pa se tako medu našim suradnicima nalaze i neki od najstarijih/najiskusnijih sudskih tumača u Hrvatskoj.

Za usmeno prevođenje računa se vrijeme provedeno kod naručitelja. Za jedan dan usmenog prevođenja izvan prevoditeljeva prebivališta zaračunava se najmanje 8 sati. Naručitelj mora osim toga podmiriti putni trošak te troškove smještaja i hrane.

Stjepana Radića 1231000 Osijek, Hrvatska
tel: 031 215 500faks: 031 215 501
mail: web: www.adhoc.hr

Možda će vas zanimati